براساس قیمت (تومان)
جست و جو در نتایج
برند

نمایش 1 - 48 کالا از 108

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  پایه وایت برد سه پایه فلزی
  مشکی
  تخفیف!

  پایه وایت برد سه پایه فلزی

  قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 650,000 تومان است.
  320,000 تومان بروزرسانی :
  %35
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 100×200 مغناطیسی پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 100×200 مغناطیسی پارسیان برد

  قیمت اصلی 3,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,500,000 تومان است. %11
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 100×200 مغناطیسی شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 100×200 مغناطیسی شیدکو

  قیمت اصلی 4,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,508,000 تومان است.
  40,000 تومان بروزرسانی :
  %17
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 50×70 مغناطیسی شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 50×70 مغناطیسی شیدکو

  قیمت اصلی 1,050,000 تومان بود.قیمت فعلی 908,000 تومان است.
  150,000 تومان بروزرسانی :
  %14
 • پایه وایت برد مدل پایه بزرگ
  سفید

  پایه وایت برد مدل پایه بزرگ

  3,150,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×80 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×80 شیدکو

  قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,100,000 تومان است.
  180,000 تومان بروزرسانی :
  %7
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 90×120 مغناطیسی پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 90×120 مغناطیسی پارسیان برد

  قیمت اصلی 2,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,500,000 تومان است.
  420,000 تومان بروزرسانی :
  %8
 • گرین برد مغناطیسی 200*100 CM شیدکو
  سبز

  گرین برد مغناطیسی 200*100 CM شیدکو

  3,850,000 تومان
 • وایت برد شیشه ای 80×120 سانتی متر
  سفید

  وایت برد شیشه ای 80×120 سانتی متر

  3,300,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×80 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×80 شیدکو

  قیمت اصلی 6,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,000,000 تومان است.
  380,000 تومان بروزرسانی :
  %4
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  پایه وایت برد متحرک چرخ دار شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  پایه وایت برد متحرک چرخ دار شیدکو

  قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,350,000 تومان است.
  160,000 تومان بروزرسانی :
  %5
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×200 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×200 شیدکو

  قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.
  350,000 تومان بروزرسانی :
  %3
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×180 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×180 شیدکو

  قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,300,000 تومان است.
  300,000 تومان بروزرسانی :
  %3
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 60×90 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 60×90 شیدکو

  قیمت اصلی 2,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,300,000 تومان است.
  60,000 تومان بروزرسانی :
  %8
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 50×70 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 50×70 شیدکو

  قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.
  90,000 تومان بروزرسانی :
  %10
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 90×150 مغناطیسی پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 90×150 مغناطیسی پارسیان برد

  قیمت اصلی 2,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,600,000 تومان است. %8
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 20×30 مغناطیسی شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 20×30 مغناطیسی شیدکو

  قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است. %10
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 90×150 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 90×150 شیدکو

  6,100,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×150 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×150 شیدکو

  قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,100,000 تومان است.
  370,000 تومان بروزرسانی :
  %3
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×180 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×180 شیدکو

  7,500,000 تومان
  -120,000 تومان بروزرسانی :
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 90×150 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 90×150 شیدکو

  6,500,000 تومان
  700,000 تومان بروزرسانی :
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 150×100 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 150×100 پارسیان برد

  قیمت اصلی 2,810,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,500,000 تومان است. %12
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 100×80 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 100×80 پارسیان برد

  قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است. %10
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 90×60 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 90×60 پارسیان برد

  قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,300,000 تومان است. %14
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 60×40 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 60×40 پارسیان برد

  قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است. %32
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 50×30 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 50×30 پارسیان برد

  قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است. %44
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×150 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×150 شیدکو

  6,700,000 تومان
  -40,000 تومان بروزرسانی :
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×200 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×200 شیدکو

  7,000,000 تومان
  1,250,000 تومان بروزرسانی :
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 40×60 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 40×60 شیدکو

  قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,600,000 تومان است.
  60,000 تومان بروزرسانی :
  %12
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 20×30 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 20×30 شیدکو

  قیمت اصلی 1,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 900,000 تومان است.
  -20,000 تومان بروزرسانی :
  %28
 • تخته وایت برد 125×220 مغناطیسی پارسیان برد
  سفید

  تخته وایت برد 125×220 مغناطیسی پارسیان برد

  6,800,000 تومان
 • گرین برد مغناطیسی CM120*90 شیدکو

  گرین برد مغناطیسی CM120*90 شیدکو

  2,540,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 100×150 مغناطیسی شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 100×150 مغناطیسی شیدکو

  قیمت اصلی 3,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,890,000 تومان است. %17
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 100×80 مغناطیسی شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 100×80 مغناطیسی شیدکو

  قیمت اصلی 2,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,818,000 تومان است.
  235,000 تومان بروزرسانی :
  %16
 • تخته وایت برد 90×170 مغناطیسی شیدکو
  سفید

  تخته وایت برد 90×170 مغناطیسی شیدکو

  3,500,000 تومان
 • وایت برد شیشه ای 80x60cm مغناطیسی هوم تک
  آبیسبزسفید + 6

  وایت برد شیشه ای 80x60cm مغناطیسی هوم تک

  1,945,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 180×100 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 180×100 پارسیان برد

  قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,225,000 تومان است. %16
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 170×90 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 170×90 پارسیان برد

  قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,800,000 تومان است. %7
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 70×50 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 70×50 پارسیان برد

  قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 650,000 تومان است. %35
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 40×30 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 40×30 پارسیان برد

  قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 400,000 تومان است. %43
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 20×30 مغناطیسی پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 20×30 مغناطیسی پارسیان برد

  قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است. %42
 • تخته وایت برد شیشه ای 45×45 سانتی متر مغناطیسی
  بی رنگ

  تخته وایت برد شیشه ای 45×45 سانتی متر مغناطیسی

  1,000,000 تومان
 • تخته وایت برد شیشه ای 60×30 سانتی متر مغناطیسی
  بی رنگ

  تخته وایت برد شیشه ای 60×30 سانتی متر مغناطیسی

  1,300,000 تومان
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 20×30 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 20×30 شیدکو

  1,000,000 تومان
  120,000 تومان بروزرسانی :
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 40×60 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 40×60 شیدکو

  قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,300,000 تومان است.
  100,000 تومان بروزرسانی :
  %4
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 50×70 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 50×70 شیدکو

  قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.
  150,000 تومان بروزرسانی :
  %4
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

تخته وایت برد

تخته وایت برد

وایت برد ها از جمله لوازم پر کاربرد در زمینه آموزش می باشند که استفاده از آن ها روز به روز رو به افزایش است در گذشته تنها از تخته سیاه و یا بلک برد ها استفاده می شود که افراد باید با گچ روی آن ها اقدام به یادداشت و آموزش می کردند با توجه به محدودیت های که در تخته سیاه ها وجود داشتند و مشکلات و  بیماری هایی که این تخته در کاربر ایجاد می کرد طراحان انواع تخته وایت برد را تولید کردند .

وایت برد ها دارای صفحه ای سفید و براق هستند که با استفاده از ماژیک می توان روی آن می توان یادداشت کرد در این محصول خبری از گد و خاک گچ ، کثیف شدن و بیماری های آسمی و ریوی نیست .

این محصول در کوتاه ترین زمان پس از اختراع و تولید توانست جایگاه ویژه ای را در بازار به خود اختصاص دهد و از آن در زمینه های مختاف آموزش و سایر زمینه ها استفاده می شود ، تخته وایت برد در ابعاد کوچک تا ابعاد بزرگ در بازار موجود هستند که کاربران در زمینه ها مختلف از آن ها استفاده می کنند .

در همایش ها ، بیمارستان  ها ، مطب پزشکان ، مهد ها ، آموزش گاه ها ، ساختمان ها ، مدرسه ها ، دانشگاه ها و … از انواع تخته وایت برد استفاده می کنند .

تخته وایت برد

قیمت تخته وایت برد

ما دارای انواع مختلفی از تخته وایت برد ها در ابعاد ، قابلیت ها و ویژگی های مختلفی هستیم و همچنین برند های مختلفی این محصول را تولید و روانه بازار کرده اند از این رو شاهد قیمت های مختلفی از این محصول هستیم دقت داشته باشید که هرچه ابعاد و سایز تخته وایت برد بزرگ تر باشد قیمت آن نیز گران تر خواهد بود .

دقت داشته باشید که طراحان داخلی نیز توانسته اند انواع تخته وایت برد با کیفیت و با دوام را با قیمت ارزان و مقرون به صرفه روانه بازار کنند که این محصولات با نمونه های خارجی تخته وایت برد رقابت می کنند .

خرید تخته وایت برد

تخته وایت برد از جمله لوازمی هستند که دارای کاربرد فراوان می باشند دقت داشته باشید که این محصول را متناب با نیاز خود و متناسب با فضای شغلی خود انتخاب کنید برای مثال تخته وایت برد سایز کوچک برای آموزش های مجازی و یا یادداشت های روزانه کاربرد دارند واز تخته وایت برد سایز بزرگ برای آموزش و همایش ها استفاده می کنند .

رویزکالا یکی از فروشگاه های آنلاین معتبر در فروش انواع تخته وایت برد می باشد که این محصول را با کیفیت و دوام بالا ، قیمت ارزان و مقرون به صرفه و همچنین دارای ضمانت و گارانتی به فروش می رساند در صورت تمایل می توایند این محصول در  سایز های مختلف از رویزکالا خریداری کنید با خرید آنلاین تخته وایت برد هم در زمان و هم در هزینه صرفه جویی خواهید کرد.

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

درخواست تعمیرات

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید!  86036938-021