نمایش ۱ - ۶۰ کالا از ۱۰۳

تخته وایت برد
حتما شما هم حداقل یک بار بر روی تخته سیاه و یا تخته وایت برد حداقل در دوران دانش آموزی و دانشجویی مطالبی نوشته اید.

در مدارس برای آموزش مطالب از تخته سیاه استفاده می شود که برای نوشتن بر روی آن باید از گچ استفاده کنید ، با مرور زمان و پیشرفت علم برای جلوگیری از هدر رفتن منابع ، تخته های جدیدی ساخته شد که قابلیت نوشتن با ماژیک را داشتند.

با پیشرفت این نوع تخته ها ف جنس بدنه نیز دیگر از چوب ساخته نمی شود و از فلز ساخته می شود.
کاربرد وایت برد
از وایت برد بیشتر برای آموزش در مدارس و دانشگاه ها ، کلاس های آموزشی ، ادارات . شرکت ها ، دفاتر مدیران برای جلسات و یادداشت و یاد آوری موضوعات مهم استفاده می شود.

مقایسه ( 0 مورد )