نمایش 1 - 48 کالا از 108

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  پایه وایت برد سه پایه فلزی
  مشکی
  تخفیف!

  پایه وایت برد سه پایه فلزی

  640,000 تومان %36
 • تخته وایت برد 100×200 مغناطیسی پارسیان برد
  سفید

  تخته وایت برد 100×200 مغناطیسی پارسیان برد

  3,900,000 تومان
 • تخته وایت برد 50×70 مغناطیسی شیدکو
  سفید

  تخته وایت برد 50×70 مغناطیسی شیدکو

  850,000 تومان
 • پایه وایت برد مدل پایه بزرگ
  سفید

  پایه وایت برد مدل پایه بزرگ

  2,847,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 90×120 مغناطیسی پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 90×120 مغناطیسی پارسیان برد

  2,200,000 تومان %12
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×80 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×80 شیدکو

  2,550,000 تومان %6
 • گرین برد مغناطیسی 200*100 CM شیدکو
  سبز

  گرین برد مغناطیسی 200*100 CM شیدکو

  3,850,000 تومان
 • وایت برد شیشه ای 80×120 سانتی متر
  سفید

  وایت برد شیشه ای 80×120 سانتی متر

  3,000,000 تومان
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×80 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×80 شیدکو

  4,100,000 تومان
 • برد هوشمند مدل 82N لگامستر

  برد هوشمند مدل 82N لگامستر

  لطفا تماس بگیرید
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×200 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×200 شیدکو

  6,000,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 50×70 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 50×70 شیدکو

  1,350,000 تومان %10
 • تخته وایت برد 90×150 مغناطیسی پارسیان برد
  سفید

  تخته وایت برد 90×150 مغناطیسی پارسیان برد

  3,500,000 تومان
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 90×150 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 90×150 شیدکو

  5,400,000 تومان
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×150 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×150 شیدکو

  5,500,000 تومان
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×180 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×180 شیدکو

  5,650,000 تومان
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×180 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×180 شیدکو

  6,600,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 60×90 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 60×90 شیدکو

  2,399,000 تومان %5
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 100×200 مغناطیسی شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 100×200 مغناطیسی شیدکو

  3,500,000 تومان %8
 • تخته وایت برد مغناطیسی 100×80 پارسیان برد
  سفید

  تخته وایت برد مغناطیسی 100×80 پارسیان برد

  2,100,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 60×40 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 60×40 پارسیان برد

  600,000 تومان %30
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  پایه وایت برد متحرک چرخ دار شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  پایه وایت برد متحرک چرخ دار شیدکو

  2,850,000 تومان %9
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×150 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 100×150 شیدکو

  5,500,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وایت برد پایه دار مغناطیسی 40×60 شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 40×60 شیدکو

  1,299,000 تومان %11
 • تخته وایت برد 125×220 مغناطیسی پارسیان برد
  سفید

  تخته وایت برد 125×220 مغناطیسی پارسیان برد

  6,800,000 تومان
 • گرین برد مغناطیسی CM120*90 شیدکو

  گرین برد مغناطیسی CM120*90 شیدکو

  2,540,000 تومان
 • تخته وایت برد 20×30 مغناطیسی شیدکو
  سفید

  تخته وایت برد 20×30 مغناطیسی شیدکو

  600,000 تومان
 • تخته وایت برد 100×150 مغناطیسی شیدکو
  سفید

  تخته وایت برد 100×150 مغناطیسی شیدکو

  3,040,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 100×80 مغناطیسی شیدکو
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 100×80 مغناطیسی شیدکو

  1,818,000 تومان %10
 • برد هوشمند مدل 82C لگامستر
  سفید

  برد هوشمند مدل 82C لگامستر

  لطفا تماس بگیرید
 • تخته وایت برد 90×170 مغناطیسی شیدکو
  سفید

  تخته وایت برد 90×170 مغناطیسی شیدکو

  2,550,000 تومان
 • وایت برد شیشه ای 80x60cm مغناطیسی هوم تک
  سفید

  وایت برد شیشه ای 80x60cm مغناطیسی هوم تک

  1,947,000 تومان
 • تخته وایت برد مغناطیسی 180×100 پارسیان برد
  سفید

  تخته وایت برد مغناطیسی 180×100 پارسیان برد

  3,600,000 تومان
 • تخته وایت برد مغناطیسی 170×90 پارسیان برد
  سفید

  تخته وایت برد مغناطیسی 170×90 پارسیان برد

  4,150,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 150×100 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 150×100 پارسیان برد

  2,600,000 تومان %14
 • تخته وایت برد مغناطیسی 90×60 پارسیان برد
  سفید

  تخته وایت برد مغناطیسی 90×60 پارسیان برد

  1,450,000 تومان
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 70×50 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 70×50 پارسیان برد

  700,000 تومان %30
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 50×30 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 50×30 پارسیان برد

  500,000 تومان %29
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد مغناطیسی 40×30 پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد مغناطیسی 40×30 پارسیان برد

  400,000 تومان %34
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تخته وایت برد 20×30 مغناطیسی پارسیان برد
  سفید
  تخفیف!

  تخته وایت برد 20×30 مغناطیسی پارسیان برد

  300,000 تومان %40
 • تخته وایت برد شیشه ای 45×45 سانتی متر مغناطیسی
  بی رنگ

  تخته وایت برد شیشه ای 45×45 سانتی متر مغناطیسی

  1,000,000 تومان
 • تخته وایت برد شیشه ای 60×30 سانتی متر مغناطیسی
  بی رنگ

  تخته وایت برد شیشه ای 60×30 سانتی متر مغناطیسی

  1,300,000 تومان
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 20×30 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 20×30 شیدکو

  2,500,000 تومان
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 40×60 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 40×60 شیدکو

  2,800,000 تومان
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 50×70 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 50×70 شیدکو

  3,000,000 تومان
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 300*100شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 300*100شیدکو

  8,500,000 تومان
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 122×220 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 122×220 شیدکو

  6,200,000 تومان
 • وایت برد پایه دار مغناطیسی 125×250 شیدکو
  سفید

  وایت برد پایه دار مغناطیسی 125×250 شیدکو

  6,250,000 تومان

تخته وایت برد

تخته وایت برد

وایت برد ها از جمله لوازم پر کاربرد در زمینه آموزش می باشند که استفاده از آن ها روز به روز رو به افزایش است در گذشته تنها از تخته سیاه و یا بلک برد ها استفاده می شود که افراد باید با گچ روی آن ها اقدام به یادداشت و آموزش می کردند با توجه به محدودیت های که در تخته سیاه ها وجود داشتند و مشکلات و  بیماری هایی که این تخته در کاربر ایجاد می کرد طراحان انواع تخته وایت برد را تولید کردند .

وایت برد ها دارای صفحه ای سفید و براق هستند که با استفاده از ماژیک می توان روی آن می توان یادداشت کرد در این محصول خبری از گد و خاک گچ ، کثیف شدن و بیماری های آسمی و ریوی نیست .

این محصول در کوتاه ترین زمان پس از اختراع و تولید توانست جایگاه ویژه ای را در بازار به خود اختصاص دهد و از آن در زمینه های مختاف آموزش و سایر زمینه ها استفاده می شود ، تخته وایت برد در ابعاد کوچک تا ابعاد بزرگ در بازار موجود هستند که کاربران در زمینه ها مختلف از آن ها استفاده می کنند .

در همایش ها ، بیمارستان  ها ، مطب پزشکان ، مهد ها ، آموزش گاه ها ، ساختمان ها ، مدرسه ها ، دانشگاه ها و … از انواع تخته وایت برد استفاده می کنند .

تخته وایت برد

قیمت تخته وایت برد

ما دارای انواع مختلفی از تخته وایت برد ها در ابعاد ، قابلیت ها و ویژگی های مختلفی هستیم و همچنین برند های مختلفی این محصول را تولید و روانه بازار کرده اند از این رو شاهد قیمت های مختلفی از این محصول هستیم دقت داشته باشید که هرچه ابعاد و سایز تخته وایت برد بزرگ تر باشد قیمت آن نیز گران تر خواهد بود .

دقت داشته باشید که طراحان داخلی نیز توانسته اند انواع تخته وایت برد با کیفیت و با دوام را با قیمت ارزان و مقرون به صرفه روانه بازار کنند که این محصولات با نمونه های خارجی تخته وایت برد رقابت می کنند .

خرید تخته وایت برد

تخته وایت برد از جمله لوازمی هستند که دارای کاربرد فراوان می باشند دقت داشته باشید که این محصول را متناب با نیاز خود و متناسب با فضای شغلی خود انتخاب کنید برای مثال تخته وایت برد سایز کوچک برای آموزش های مجازی و یا یادداشت های روزانه کاربرد دارند واز تخته وایت برد سایز بزرگ برای آموزش و همایش ها استفاده می کنند .

رویزکالا یکی از فروشگاه های آنلاین معتبر در فروش انواع تخته وایت برد می باشد که این محصول را با کیفیت و دوام بالا ، قیمت ارزان و مقرون به صرفه و همچنین دارای ضمانت و گارانتی به فروش می رساند در صورت تمایل می توایند این محصول در  سایز های مختلف از رویزکالا خریداری کنید با خرید آنلاین تخته وایت برد هم در زمان و هم در هزینه صرفه جویی خواهید کرد.

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

درخواست تعمیرات

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید!  86036938-021