نمایش ۱ - ۱ کالا از ۱

دستگاه جزو تاکن
یکی از پرکاربرد ترین دستگاه ها در صنعت صحافی دستگاه جزو تا کن است که مهم ترین کار را در حجم های بالا انجام می دهد.

از این دستگاه برای تا زدن دفاتر هایی که به دو نیمه تقسیم می شوند استفاده میشود.

استفاده از این دستگاه امروز بسیار کاهش یافته است و به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

مقایسه ( 0 مورد )