نمایش 1 - 48 کالا از 391

 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل M23 ملودی
  مشکی

  خودکار مدل M23 ملودی

 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  خودکار مدل Clip یوروپن کلیپ
  آبیدودیسفید + 2
  تخفیف!

  خودکار مدل Clip یوروپن کلیپ

  قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 429,000 تومان است.
  1,000 تومان بروزرسانی :
  %5
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  روان نویس مدل Smart یوروپن اسمارت
  آبیقرمزمشکی + 1
  تخفیف!

  روان نویس مدل Smart یوروپن اسمارت

  قیمت اصلی 360,000 تومان بود.قیمت فعلی 344,000 تومان است.
  1,000 تومان بروزرسانی :
  %5
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  خودکار یوروپن مدل EUROPEN JASPER جاسپر
  مشکی
  تخفیف!

  خودکار یوروپن مدل EUROPEN JASPER جاسپر

  قیمت اصلی 430,000 تومان بود.قیمت فعلی 398,000 تومان است. %8
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  ست خودکار و خودنویس مدل Cool یوروپن کول
  مشکی لاکی گیره زرد
  تخفیف!

  ست خودکار و خودنویس مدل Cool یوروپن کول

  قیمت اصلی 900,000 تومان بود.قیمت فعلی 789,000 تومان است.
  518,000 تومان بروزرسانی :
  %13
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل Slip ایپلمات
  نقره ای

  خودکار مدل Slip ایپلمات

  424,800 تومان
  274,800 تومان بروزرسانی :
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  روان نویس یوروپن مدل Ring رینگ
  مشکی مات گیره استیلمشکی مات گیره زردنیمه مشکی براق گیره زرد + 1
  تخفیف!

  روان نویس یوروپن مدل Ring رینگ

  498,000 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  خودنویس یوروپن مدل منشور کوروش Cyrus Cylinder Pen
  مشکی
  تخفیف!

  خودنویس یوروپن مدل منشور کوروش Cyrus Cylinder Pen

  قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.
  2,005,000 تومان بروزرسانی :
  %9
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  ست خودکار ، روان نویس و اتود یوروپن مدل JOIN جوین
  استیلمشکی مات
  تخفیف!

  ست خودکار ، روان نویس و اتود یوروپن مدل JOIN جوین

  قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,118,000 تومان است. %7
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  خودنویس مدل حافظ یوروپن
  مشکی
  تخفیف!

  خودنویس مدل حافظ یوروپن

  قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,948,000 تومان است.
  1,952,000 تومان بروزرسانی :
  %16
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  خودنویس مدل E5 یوروپن
  آبیسبزقرمز + 1
  تخفیف!

  خودنویس مدل E5 یوروپن

  قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 179,000 تومان است. %6
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  ست خودکار ، خودنویس و روان نویس یوروپن مدل Ring رینگ
  مشکی مات گیره استیلمشکی مات گیره زردنیمه مشکی مات گیره زرد
  تخفیف!

  ست خودکار ، خودنویس و روان نویس یوروپن مدل Ring رینگ

  قیمت اصلی 1,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,248,000 تومان است.
  -77,000 تومان بروزرسانی :
  %4
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  خودنویس مدل E1 یوروپن
  آبی آیفونیسبز آیفونیصورتی مات + 1
  تخفیف!

  خودنویس مدل E1 یوروپن

  قیمت اصلی 130,000 تومان بود.قیمت فعلی 116,500 تومان است.
  -12,500 تومان بروزرسانی :
  %11
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  روان نویس یوروپن مدل EUROPEN E1
  آبی آیفونیسبز آیفونیصورتی مات + 1
  تخفیف!

  روان نویس یوروپن مدل EUROPEN E1

  قیمت اصلی 130,000 تومان بود.قیمت فعلی 124,000 تومان است.
  -12,000 تومان بروزرسانی :
  %5
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  خودکار یوروپن مدل EUROPEN BEE بیی
  مشکی
  تخفیف!

  خودکار یوروپن مدل EUROPEN BEE بیی

  قیمت اصلی 520,000 تومان بود.قیمت فعلی 498,000 تومان است. %5
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  جوهر خودنویس مدل 50 میلی لیتر یوروپن
  آبیزردمشکی + 1

  جوهر خودنویس مدل 50 میلی لیتر یوروپن

  205,200 تومان
  135,200 تومان بروزرسانی :
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودنویس یوروپن مدل RING رینگ
  مشکی مات گیره زردنیمه مشکی براق گیره زردنیمه مشکی مات گیره زرد

  خودنویس یوروپن مدل RING رینگ

  528,000 تومان
  5,000 تومان بروزرسانی :
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  ست خودکار و خودنویس مدل Marlo ایپلمات
  مشکیمشکی براق

  ست خودکار و خودنویس مدل Marlo ایپلمات

  1,062,000 تومان
  612,000 تومان بروزرسانی :
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  ست خودکار و خودنویس مدل Bee یوروپن بیی
  مشکی
  تخفیف!

  ست خودکار و خودنویس مدل Bee یوروپن بیی

  قیمت اصلی 900,000 تومان بود.قیمت فعلی 809,000 تومان است.
  -59,000 تومان بروزرسانی :
  %11
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  روان نویس مدل Enter یوروپن اینتر
  طلایی ماتمشکی
  تخفیف!

  روان نویس مدل Enter یوروپن اینتر

  قیمت اصلی 430,000 تومان بود.قیمت فعلی 408,000 تومان است.
  241,000 تومان بروزرسانی :
  %6
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  خودکار یوروپن مدل JOIN جوین
  استیلمشکی مات
  تخفیف!

  خودکار یوروپن مدل JOIN جوین

  قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 418,000 تومان است.
  -18,000 تومان بروزرسانی :
  %8
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  دفتر یادداشت مدل SOFTCOVER SLIM یوروپن
  بنفشسبزصورتی + 5

  دفتر یادداشت مدل SOFTCOVER SLIM یوروپن

  202,800 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  ست خودنویس و روان نویس یوروپن مدل ابن سینا
  مشکی
  تخفیف!

  ست خودنویس و روان نویس یوروپن مدل ابن سینا

  قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,499,000 تومان است. %11
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  خودکار و روان نویس یوروپن مدل Sector سکتور
  نیمه کروم مشکی
  تخفیف!

  خودکار و روان نویس یوروپن مدل Sector سکتور

  قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 584,000 تومان است.
  304,000 تومان بروزرسانی :
  %11
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  روان نویس مدل M37 ملودی
  استیلمشکینقره ای

  روان نویس مدل M37 ملودی

 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودنویس مدل M37 ملودی
  استیلمشکیمشکی براق + 1

  خودنویس مدل M37 ملودی

 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودنویس مدل Enter یوروپن اینتر
  طلایی ماتمشکی
  تخفیف!

  خودنویس مدل Enter یوروپن اینتر

  قیمت اصلی 430,000 تومان بود.قیمت فعلی 416,000 تومان است.
  2,000 تومان بروزرسانی :
  %4
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  ست خودکار و خودنویس مدل VITA یوروپن ویتا
  طلاییطوسی مات
  تخفیف!

  ست خودکار و خودنویس مدل VITA یوروپن ویتا

  قیمت اصلی 780,000 تومان بود.قیمت فعلی 746,000 تومان است.
  457,000 تومان بروزرسانی :
  %5
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  ست خودکار و روان نویس مدل Ring یوروپن رینگ
  مشکی مات گیره زرد
  تخفیف!

  ست خودکار و روان نویس مدل Ring یوروپن رینگ

  قیمت اصلی 950,000 تومان بود.قیمت فعلی 858,000 تومان است.
  -90,000 تومان بروزرسانی :
  %10
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  ست خودکار و خودنویس یوروپن مدل Rook روک
  مشکی
  تخفیف!

  ست خودکار و خودنویس یوروپن مدل Rook روک

  قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 898,000 تومان است.
  -79,000 تومان بروزرسانی :
  %11
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  ست خودکار و روان نویس و خودنویس یوروپن مدل Wonder وندر
  طلایی
  تخفیف!

  ست خودکار و روان نویس و خودنویس یوروپن مدل Wonder وندر

  قیمت اصلی 1,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,600,000 تومان است.
  798,000 تومان بروزرسانی :
  %9
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  ست خودکار و روان نویس و خودنویس یوروپن مدل Esprit اسپریت
  آبیزرشکیمشکی
  تخفیف!

  ست خودکار و روان نویس و خودنویس یوروپن مدل Esprit اسپریت

  قیمت اصلی 1,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,258,000 تومان است. %11
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 146 پرتوک
  آبیقرمزمشکی

  خودکار مدل 146 پرتوک

  107,100 تومان
  89,100 تومان بروزرسانی :
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  روان نویس یوروپن مدل EUROPEN COBALT کوبالت
  آبی
  تخفیف!

  روان نویس یوروپن مدل EUROPEN COBALT کوبالت

  قیمت اصلی 360,000 تومان بود.قیمت فعلی 339,000 تومان است.
  1,000 تومان بروزرسانی :
  %6
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  خودکار مدل Theory یوروپن تئوری
  استیلقرمزمشکی لاکی
  تخفیف!

  خودکار مدل Theory یوروپن تئوری

  قیمت اصلی 530,000 تومان بود.قیمت فعلی 498,000 تومان است.
  1,000 تومان بروزرسانی :
  %7
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  ست روان نویس و خودنویس مدل مولانا یوروپن
  مشکی
  تخفیف!

  ست روان نویس و خودنویس مدل مولانا یوروپن

  قیمت اصلی 10,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,488,000 تومان است.
  6,232,000 تومان بروزرسانی :
  %6
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل فردوسی یوروپن
  مشکی

  خودکار مدل فردوسی یوروپن

  لطفا تماس بگیرید
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  ست خودکار و خودنویس مدل Gallery یوروپن گالری
  طلایینیمه کروم مشکی
  تخفیف!

  ست خودکار و خودنویس مدل Gallery یوروپن گالری

  قیمت اصلی 1,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,708,000 تومان است. %11
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودنویس مدل VG1002 ویولت
  سرمه ایمشکی

  خودنویس مدل VG1002 ویولت

  لطفا تماس بگیرید
  -30,000 تومان بروزرسانی :
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودنویس مدل Rashel ایپلمات
  مشکی

  خودنویس مدل Rashel ایپلمات

 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار چند منظوره مدل Tool یوروپن تول
  بژسرمه اینقره ای + 1

  خودکار چند منظوره مدل Tool یوروپن تول

  530,400 تومان
  278,000 تومان بروزرسانی :
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  خودکار مدل Amazon یوروپن آمازون
  مشکی لاکینیمه کروم مشکی
  تخفیف!

  خودکار مدل Amazon یوروپن آمازون

  قیمت اصلی 455,000 تومان بود.قیمت فعلی 428,000 تومان است.
  -42,000 تومان بروزرسانی :
  %6
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 119 پرتوک
  آبیسبزقرمز + 1

  خودکار مدل 119 پرتوک

  29,750 تومان
  20,750 تومان بروزرسانی :
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه! پیشنهاد شگفت انگیز
  ست خودکار ، خودنویس و روان نویس یوروپن مدل COOL کول
  مشکی لاکی گیره زرد
  تخفیف!

  ست خودکار ، خودنویس و روان نویس یوروپن مدل COOL کول

  قیمت اصلی 1,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,169,000 تومان است.
  62,000 تومان بروزرسانی :
  %11
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  دفتر یادداشت مدل Soft Cover Medium یوروپن
  سرمه ایقهوه ای تیرهقهوه ای روشن + 1

  دفتر یادداشت مدل Soft Cover Medium یوروپن

  300,000 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودنویس مدل Schmidts طرح سفید صدفی ایپلمات
  سفید

  خودنویس مدل Schmidts طرح سفید صدفی ایپلمات

  1,298,000 تومان
  838,000 تومان بروزرسانی :
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  ست خودکار و مداد نوکی مدل 201 پرتوک
  آبیقرمزمشکی

  ست خودکار و مداد نوکی مدل 201 پرتوک

  178,500 تومان
  118,500 تومان بروزرسانی :
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل M26 ملودی
  سرمه ای

  خودکار مدل M26 ملودی

در حال بارگذاری محصولات بیشتر

قلم های نفیس ، لوکس و شیک

ست قلم های نفیس

قلم های نفیس به مجموع خودکار ها ، روان نویس ها و خود نویس ها گفته می شود که از مواد مرغوب و گران بهایی به تولید رسیده اند.

خودکار و روان نویس نفیس دارای طرح های بسیار زیبایی هستند و برای افرادی که شیک پوش و شیک پسند هستند مناسب است.

ست خودکار شیک و لوکس 

ست قلم ها به صورت تکی خودکار ، خودنویس ، روان نویس و هم به صورت ست خودکار و روان نویس و یا خودکار و خودنویس وجود دارد.

قلم های نفیس دارای بسته بندی های شیک و متنوع ای هستند که قلم ها در دورن آن قرار می گیرند.

برند های معروف

از برند های معروف و پر طرفدار این نوع قلم ها می توان به :

 • ایپلمات
 • یوروپن 
 • پارکر
 • پرتوک
 • پیرکاردین 
 • زبرا 
 • شیفر 
 • ملودی 
 • کراس 

اشاره کرد.این برند ها بزرگترین سازندگان قلم و خودکار های نفیس هستند.

کادو خودکار ، روان نویس و خودنویس

یکی از بهترین هدایا برای آقایون و خانم ها بخصوص افرادی که اهل نوشتن هستند ، هدیه دادن ست های روان نویس و خودکار است.

در فروشگاه رویزکالا شما میتوانید ست های مرود علاقه خود را سفارش داده .و درخواست دهید تا اسم فرد مورد نظر بر روی آن هک شود.

قیمت های قلم  ها بستگی به نوع آن ها متفاوت است شما می توانید حتی با 100 هزار تومان یک خودکار و یا روان نویس زیبا تهیه کنید و آن را کادو دهید.

قلم نفیس و ارزنده

در بعضی از برند ها مانند یوروپن و شیفر بعضی از خودکار ها و خودنویس ها با استفاه از روکش طلا ساخته شده اند که علت گرانی این دسته از قلم ها است.

ار زندگی قلم های نفیس در برخی موارد به تعداد آن ها هم ختم می شود.جالب است بدانید قلم هایی مثل حافظ ، خیام به تعداد محدود و با شناسنامه طراحی و به تولید رسیده اند و دیگر تولید نخواند شد.

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

درخواست تعمیرات

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید!  86036938-021