ویژگی‌های محصول
  • نوع برش:دستی
  • طول برش:40 میلی متر
  • ارتفاع برش:15 میلی متر
سیسفورم