ویژگی‌های محصول
  • نوع کابل :HDMI
  • طول کابل :1.5 متر
  • پوشش روکش کابل:PVC
وی نت